Bijdragen boeren aan kosten waterbeheer in toekomst mogelijk hoger

Written by: Beplato


De land- en tuinbouw moet in de toekomst mogelijk meer bijdragen aan de kosten voor het waterbeheer. Onderzocht wordt of nutriënten, mest en gewasbeschermingsmiddelen belast kunnen worden en of er prijsprikkels voor de onttrekking en het gebruik van grond- en oppervlaktewater ingevoerd kunnen worden. Dat blijkt uit een brief die minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu naar de Tweede Kamer heeft gestuurd in een reactie op het rapport 'Toekomstbestendige en duurzame financiering van het Nederlandse waterbeheer' van Twijnstra-Gudde en Tauw.

 

 

Mede omdat een belangrijk deel van de bekostiging via de algemene middelen verloopt wordt het grootste deel van de kosten voor het waterbeheer in Nederland betaald door huishoudens. Hun aandeel is ongeveer 72%. Industrie en andere bedrijven dragen circa 23% van de lasten, de overige lasten zijn verdeeld over de landbouwsector met een aandeel van 2% en de beroepsvaart met 3%. Een grote systeemwijziging van de financiering van het waterbeheer is niet aan de orde. Gezien de toekomstige ontwikkelingen is er echter wel aanleiding om binnen het bestaande stelsel te verkennen waar verbeteringen mogelijk zijn. Daarom wil Schulz het volgende in breder kader en in samenhang onderzoeken:

 

bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 07/07/15

Meer Informatie

Voer de volgende code in: