Hogere prijzen in de landbouw mogelijk

Written by: Beplato


Een actueel probleem zijn de stakende boeren in Frankrijk. Deze staken vanwege de lage prijzen op melk en rundvlees. Volgens het LTO Nederland kan dit voorkomen worden door nieuwe maatregelen te treffen. Er wordt volgens het LTO nu een korte termijn oplossing toegepast door de gedupeerde boeren nu nationale steun te geven. De Franse overheid trekt ongeveer 600 miljoen euro uit voor de demonstrerende boeren. Dit bedrag lijkt nog onder de Europees gestelde norm te liggen, maar is volgens het LTO geen toereikende oplossing.

 

LTO Nederland stelt voor op oplossingen op de lange termijn toe te passen zoals het aanboren van nieuwe markten en het tijdig uitkeren van Europese bedrijfstoeslagen aan agrariërs. Volgens het LTO zorgen de huidige maatregelen voor een oneerlijke concurrentie tussen de Europese boeren en tuinders. Daarom moet er ingezet worden op de export naar de rest van de wereld met de hoogwaardige duurzaame producten die Europese boeren produceren aangezien daar grote vraag naar is.

 

Verder moeten er maatregelen komen die de druk op de prijzen snel verminderen. Zo zouden vleesvarkens op een lager gewicht geslacht kunnen worden om zo minder varkensvlees in omloop te brengen. Verder kan een opening richting de Russische markt een kans bieden. LTO heeft via de Europese commissie gepleit voor een mogelijkheid om als individuele lidstaat te onderhandelen met Rusland

 

In de sector glasgroenten denkt het LTO op het gebied van gemeenschappelijke marktondersteuning en interventiemaatregelen veel winst te behalen. De Nederlandse glasgroentesector werkt naar aanleiding van een rapport van adviesbureau McKinsey al aan fundamentele aanpassingen op de lange termijn. In de zuivel sector wordt ook hard gewerkt aan een lange termijn oplossing. Zo zijn de interventiemaatregelen met een half jaar verlengd. Hierdoor kunnen ondernemers bijvoorbeeld meer melkpoeder opslaan. Dit is erg gewild in de wereldmarkt.
 

Het LTO ziet ook een scheve verhouding in de supermarktindustrie. De landbouwprijzen zijn op een episch laag niveau, terwijl de consumentenprijzen in supermarkten niet in dezelfde verhouding dalen. De macht van de supermarkt is hierbij ontzettend sterk. Wanneer ketenparijten eerlijkere prijzen hanteren kan er een schappelijker marge naar de boeren en tuinders gaan.

 

Naam

 

bron: LTO Nederland, 24/07/15

 

 

Meer Informatie

Voer de volgende code in: