Intensieve landbouw oorzaak van verdroging in China

Written by: Beplato


In een onderzoek van de universiteit van Wageningen is naar voren gekomen dat een intensieve landbouw en de daarmee hogere bemesting een van de grootste oorzaken is van de toenemende droogte in China. Het land zou er goed aan doen om de landbouw te hervormen om zo de grote droogte tegen te gaan.

 

Doordat in het noorden van China ontzettend veel personen bij elkaar wonen zijn hiervoor de jaren '80 maatregelen getroffen op landbouwgebied. In China hebben ze destijds de landbouw intensief uitgebreid om zo de voedselvoorziening op peil te houden. Gepaard met deze intensivering is de afname van de hoeveelheid bodemvocht dat nog beschikbaar is. Door onderzoek te doen naar hydrologische cyclussen in Noord-China zijn de onderzoekers tot verassende conclusies gekomen.

 

De afname van bodemvocht wordt vaak veroorzaakt door schommelingen in temperatuur en neerslag. Door het onderzoek kwam echter nog een andere oorzaak aan het licht. Door een intensivering van de landbouw kan ook een afname van de hoeveelheid bodemvocht verklaard worden. Onder de intensivering van de landbouw kunnen activiteiten als uitbreiding van het landbouwareaal met vochtbehoevende gewassen als mais en de grotere hoeveelheid bemesting vallen. Deze intensiveringen blijken nog een grotere invloed te hebben dan de klimaatverandering.

 

De reden voor de synergie tussen een hogere bemesting en een grotere verdamping heeft volgens de onderzoekers te maken met een minder goede doorstroming van de waterdoorvoer van grote rivieren in de buurt. Het advies van dit onderzoeksrapport van de Wageningen Universiteit is dan ook om alternatieve manieren te zoeken voor bemesting en landbouw maar wel aan de noodzaak van het verbouwen van meer voedsel voldoen.

Intensieve landbouw

bron: Wageningen Universiteit, 16/07/15

 

Meer Informatie

Voer de volgende code in: