Melkveehouders in de problemen door fosfaatuitstoot

Written by: Beplato


Evert-Jan Wijers had zich zijn toekomst een maand geleden heel anders voorgesteld. Wijers wilde graag zijn bedrijf uitbreiden van 120 naar 200 koeien. Hiervoor is een investering van miljoenen nodig geweest. Dit was mogelijk dankzij het afschaffen van het melkquotum. Nu lijkt het er echter op dat het bedrijf van Evert-Jan niet meer rendabel is.

 

Boer Evert-Jan Wijers mag namelijk geen extra koeien kopen om zijn investering terug te verdienen dankzij een nieuwe maatregel van staatssecretaris Dijksma van Economische zaken. Met deze maatregel wil de staatssecretaris het fosfaat overschot terugdringen. Dhr. Wijers is echter niet de enige melkveehouder die na de opheffing van het melkquotum op 1 april meer melk wilde produceren. Alleen al vanaf 1 april kwamen er ongeveer 100.000 koeien bij.

 

Fosfaatplafond

Het probleem bij de afschaffing van het melkquotum is echter dat er ook meer mest wordt geproduceerd. Wanneer er meer mest geproduceerd wordt zal er ook meer fosfaat ontstaan. Er bestaat een vaste Europese grens voor de fosfaat uitstoot per land. Hierdoor moest de staatssecretaris ingrijpen en stelde ze een fosfaat quotum in. Er zijn echter veel twijfels bij het gestelde fosfaat quotum. Zo zijn de berekeningen gemaak op basis van het aantal koeien in 2014 en is nog onduidelijkheid over het onderling verhandelen van de fosfaatrechten. Ondanks de onduidelijheden mag duideljk zijn dat een ondernemer niet kan doorgroeien.

 

Onzekere toekomst

Door de beperking van de fosfaatuitstoot en dus de koeien en kalveren kunnen verschillende melkveehouders in de problemen komen vanwege de grote investeringen in de uitbreiding van het bedrijf. LTO Nederland organiseert diverse spoedbijeenkomsten door het hele land voor gedupeerde boeren. Daar werd duidelijk dat er veel vragen zijn over de gevolgen van het mestquotum. Het kan namelijk nog enkele maanden duren voordat duidelijk is wat het plafond voor individuele boeren betekent.

 

In de komende periode zal de staatssecretaris van Economische zaken de regels binnen het fosfaatrecht uitwerken. Hierover zal echter pas in het najaar uitsluitsel komen. Het besluit opnieuw een quotum op te leggen zal boeren de komende tijd nog pijn blijven doen, verwacht brancheorganisatie LTO. Melkveehouder Wijers hoopt dat de staatssecretaris naar Brussel gaat om te onderhandelen over een tijdelijke verhoging van het fosfaatplafond.

 

Naam

 

Bron: NOS

 

Naam

Meer Informatie

Voer de volgende code in: