Werkgroep buigt zich over snelheidsverhoging voor tractoren

Written by: Beplato


Er is een voorstel van de Tweede Kamer aangenomen over een verandering in snelheid van landbouwvoertuigen. Deze mogen door de huidige regelgeving slechts 25 kilometer per uur rijden. Volgens de Tweede Kamer zou dit voor bepaalde voertuigen en voertuigcombinaties naar 40 kilometer per uur moeten gaan. De reden hiervoor is een betere doorstroming van het verkeer op openbare wegen in bebouwde omgevingen. Afhankelijk met de nieuwe verantwoordelijkheden van de wegbeheerders gaat gekeken worden welke voertuigen en voertuigcombinaties naar de nieuwe maximumsnelheid mogen gaan.

 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een aantal voorwaarden gesteld waar het nieuwe voorstel op termijn moet aan gaan voldoen. Het belangrijkste is volgens de minister dat de verkeersveiligheid niet in gevaar komt maar dat de verkeersveiligheid zelfs verbeterd. Daarnaast dient de landbouwbranche daadwerkelijk voordeel van de nieuwe regeling te hebben en zal de gewijzigde verkeerssituatie voor iedere weggebruiker duidelijk moeten zijn.

 

Een comité zal hierover een advies geven. Dit comité zal bestaan uit organisaties die direct te maken hebben met de nieuwe regeling. Vertegenwoordigers van de Provincies, Waterschappen, Gemeenten, Rijkswaterstaat, Politie, Cumela Nederland, LTO en Fedecom zitten dan bij elkaar, ondersteunt door de CROW. De CROW is het kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur. Deze organisaties gecombineerd zullen de werkgroep vormen die eind oktober een advies moeten geven. Daarna zullen deze organisaties gezamelijk de minister adviseren.

 

Naam

Bron: Fedecom, 22/07/15


Naam

Meer Informatie

Voer de volgende code in: