LTO wilt lastenverlaging voor boeren en tuinders

Written by: Beplato


Doordat de agrosector de economie op de been heeft gehouden met economisch voorspoedige exportprestaties in tijden van een neerwaartse spiraal van de economie, willen de boeren en tuinders nu compenstatie voor de huidge periode van lage opbrengsten en verdrukking.  Onder aanvoering van het federatiebestuur van LTO Nederland is er duidelijk afgegeven dat er maatregelen moeten komen om de boeren en tuinders uit het economisch dal te trekken. Tevens heeft LTO aan Staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) gevraagd om werk te maken van mogelijkheden om de economische positie van boeren en tuinders in de keten te versterken. Er kan hier gedacht worden aan meer ruimte om afspraken te maken door aanpassingen in het Europese mededingingsbeleid.


Na een aantal jaren van hogere lasten voor boeren en tuinders als gevolg van overheidsmaatregelen is het moment nu daar om die lasten te verlagen, vindt het LTO-bestuur. Het kabinet heeft daar ruimte voor en gezien de verslechterde concurrentiepositie van bedrijven in onder meer de varkenshouderij en de glastuinbouw wordt nu daadkracht gevraagd van het kabinet. Naast fiscale maatregelen verwacht LTO Nederland van het kabinet voorstellen om de financiële lasten voor ondernemers direct te verminderen. Als mogelijkheden werden genoemd de keuringskosten, de assurantiebelasting en de rode diesel. Tegelijkertijd zijn nieuwe impulsen nodig om toe werken naar meer gesloten ketens en producten met toegevoegde waarde.


bron: LTO Nederland, 25/08/15

Meer Informatie

Voer de volgende code in: