LTO wil lastenverlichting voor boeren en tuinders

Written by: Beplato


LTO Nederland heeft een dringend verzoek gedaan bij de Commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer. Het geeft aan dat het kabinet nu maatregelen moet nemen die leiden tot lastenverlichting. Hierbij kan gedacht worden aan keuringskosten verlagen en fiscale lastenverlichting. De Commissie zal hier in Den Haag met de staatssecretaris van Economische Zaken over vergaderen.


Bovendien is het hoogste tijd voor een fundamentele herbezinning op het mededingingsbeleid. "De dominante gedachte dat voedsel zo goedkoop mogelijk moet zijn, moet worden doorbroken. Boeren en tuinders moeten, zeker in crisissituaties, afspraken in hun keten kunnen maken over een faire verdeling van de marges", schrijft LTO-voorzitter Albert Jan Maat in brief een aan de vaste Kamercommissie.

Afzetproblemen
De Nederlandse land- en tuinbouw heeft tijdens de economische crisis fors bijgedragen aan de economische stabiliteit en zelfs gezorgd voor exportgroei. In diezelfde periode is de sector ook geconfronteerd met lastenverzwaringen. Juist nu de economische vooruitzichten positief zijn, hebben meerdere sectoren in de land- en tuinbouw te maken met afzetproblemen en lage prijzen.

Daarom dient het kabinet nu tot actie over te gaan, ook op internationaal gebied, vindt LTO Nederland. "Internationaal moeten alle inspanningen gericht worden op het stabiliseren en (her)openen van afzetmarkten. Daarnaast is een gelijk speelveld in Europa van cruciaal belang voor de concurrentiepositie van de Nederlandse boer en tuinder."bron: LTO Nederland, 02/09/15

Meer Informatie

Voer de volgende code in: