'Smart farming kan wereldwijde akkerbouw jaarlijks 11 miljard euro extra opleveren'

Written by: Beplato


Bij Smart farming wordt gebruik gemaakt van nieuwe sensor technologie voor de verwerking en verzameling van data. Al deze variabelen binnen deze data zijn belangrijk om de gewasgroei te analyseren en verbeteren. Deze data zal gebundeld worden en daarmee de basis leggen voor een verbetering in de landbouw.

Rabobank verwacht dat met deze nieuwe technologie een opbrengst van minimaal 11 miljard euro extra kan worden verwacht. Hiervoor zijn echter wel belangrijke veranderingen op het gebied van bestaande landbouwpraktijken als de relatie tussen boeren, leveranciers, afnemers en overige schakels.

Voorwaarde voor deze vernieuwingen zijn wel dat het investeringskosten met zich meebrengt. Hiervoor zal de landbouwsector zich moeten aanpassen. Met deze aanpassingen bij veelal grootschalige bedrijven in de V.S., Zuid-Amerika en Australie, zal de sector de kosten voor de investering moeten kunnen dragen.

Hedendaags worden nog veel beslissingen gemaakt op basis van informatie die de boer heeft verzameld en geinterpreteerd. Daarom zal het 'Smart farming' systeem ook langzaam geintegreerd worden door eerst de keuzes en belissingen te verbeteren op basis van meer informatie. Daarna zal de boer meer gebruik gaan maken van deze machines waardoor hij nog beter kan inspelen op varierende en veranderende behoeften binnen een perceel.bron: Rabobank, 09/11/15

Meer Informatie

Voer de volgende code in: