Productiestijging landbouw leidt niet tot hogere inkomsten

Written by: Beplato


Productie neemt toe maar aandeel in bbp daalt

Verder is opvallend dat het aantaal in het bruto binnenlands product ook gedaald is. In 1995 was hier nog sprake van 2.8% terwijl dit in 2014 tot 1.5% geslonken is. Dit is opvallend gezien het feit dat de waarde van de productie met 43% is toegenomen tot 27 miljard euro.

Inkomsten per arbeidsjaar landbouw blijft achter

De gemiddelde inkomsten per arbeidsjaar waren in 2014 14% hoger dan in 1995. Dit aantal is beduidend minder dan de rest van de Nederlandse Economie. Gemiddeld stegen de inkomsten namelijk 4x harder in andere sectoren.

Hogere kosten en lagere afzetprijzen

Volgens het CBR is dit volledig te wijten aan het feit dat er er hogere kosten waarneembaar zijn en er ook lagere afzetprijzen als gevolg van een toename in het aanbod op de wereldmarkt.

bron: CBS, 11/11/15

Meer Informatie

Voer de volgende code in: