Nieuws


Elektrisch beregenen is goedkoper en duurzamer

Uit een praktijkproef van het praktijknetwerk 'Duurzaam elektrisch beregenen' blijkt dat Elektrische beregenen veel voordelen biedt ten opzichte van beregening met een dieselmotor.

Geen verhoging van de btw in deze kabinetsperiode

Na mislukt overleg over de verhoging van de btw zal de grote belastinghervorming niet door gaan.

Acht procent van de Nederlandse loonwerkers wil uitbreiden

Uit een onderzoek van AgriDirect is gebleken dat 8,0% van de loonwerkers van plan is om uit te breiden. Daarnaast zijn er nog enkele andere interessante cijfers naar voren komen.

Agrariers moeten het groen in Leudal gaan onderhouden

Vanwege de zorgen over de bezuinigingen op het onderhoud van groen in Leudal heeft het LLTB geopteerd om het onderhoud van groen uit te besteden aan agrariƫrs.

Onderzoeksprogramma 'Op naar Precisielandbouw 2.0' van start

Het initiatief, 'Op naar precisielandbouw 2.0' van de topsector Agri & Food gaat op 19 juni van start. Dit onderzoeksproject heeft als doel om de implementatie te versnellen en de voordelen ervan voor telers, ketens en maatschappij te oogsten. De partners binnen het onderzoekprogramma zijn eindgebruikers, toeleverende bedrijven, ketenpartijen en kennisinstellingen.

Proef met druppelirrigatie consumptieaardappelen

Afgelopen week is een perceel consumptieaardappelen van circa 2 hectare op het bedrijf Scholtenszathe te Klazienaveen voorzien van druppelirrigatie. Doel van deze pilot, die onderdeel is van een cluster van pilots in Drenthe, is om ervaring op te doen met het zo zuinig mogelijk geven van water en meststoffen.

Meer vertrouwen gemeten in de Agrosector

Na onderzoek is gebleken dat in de meeste sectoren de Agro vertrouwensindex voor het eerste kwartaal van 2015 is gestegen.

Belanstelling boerderijwinkels in de stad

Beschrijving van successen en knelpunten voor boerderijwinkels in de stad

Landelijke vraag en aanbod streekproducten verbinden

Regioproduct.nl verbindt landelijk vraag en aanbod streekproducten Producenten en gebruikers van streekproducten kunnen elkaar vinden via de website regioproduct.nl, Daar worden producenten en producten getoond en staan korte verhalen over de bedrijven. Consumenten kunnen doorklikken naar het bedrijf om daar zelf te kopen, bedrijven vinden elkaars adres en ook horeca is aangesloten evenals diverse Plus Supermarkten.

LTO blij met hogere boetes Warenwet

LTO-directeur Thijs Cuijpers wil hogere boetes om frauderen met voedingswaar tegen te gaan. Dit is naar aanleiding van een nieuwe warenwet waarin de maximale boetes verhoogd zijn van 4.500 naar maar liefst 810.000 euro.

Twintig miljoen extra voor land- en tuinbouw in Limburgs coalitieakkoord

De komende 4 jaar zal 20 miljoen euro extra opgenomen worden voor de land- en tuinbouw. Het geld is bedoeld voor het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen voor boeren en tuinders.

Sectorinitiatief 'Boer zoekt Boer' voor buitenfamiliaire bedrijfsovername gestart Countus

Flynth adviseurs en accountants, Lianne Veenstra Agrocoaching, Rabobank Nederland en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) hebben de handen ineen geslagen om buitenfamiliaire bedrijfsovername te bevorderen.

Bijna 35% van de boeren en tuinders heeft een opvolger

Slechts 35% van de boeren en tuinders heeft een opvolger.

Factsheet T-rijbewijs 2015

Onderstaand treft u al de informatie over het T-rijbewijs van 2015. Kijk nu snel welke feiten bekend zijn over het landbouwvoertuigen rijbewijs van 2015!

Land- en tuinbouw moet zich instellen op schommelende opbrengstprijzen en inkomens

Ondernemers in de land- en tuinbouw zullen de komende jaren meer rekening moeten houden met schommelende opbrengstprijzen en inkomens. "Buffers van goede jaren kunnen dan worden benut om tegenvallende bedrijfsresultaten op te vangen", zegt voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland. Hij is optimistisch over de perspectieven van de agrarische sector op de langere termijn en benadrukt het exportbelang van de agrosector. De LTO-voorzitter reageert op de ramingen die LEI Wageningen UR op 17 december bekend heeft gemaakt van de gemiddelde inkomens in de land- en tuinbouw in 2014.

Levensproductie Nederlandse koeien stijgt naar 30.999 kilogram

De levensproductie van de Nederlandse melkkoeien bereikte in 2013 een nieuw record. De teller staat op 30.999 kilogram melk met 2.443 kilo vet en eiwit. De productieve levensduur van de Nederlandse koeien is met 7 dagen toegenomen.

Zuivelmarkt krijgt wellicht ook steun van de EU

Naast steun in diverse andere sectoren overweegt de EU nu ook om de zuivelmarkt van impulsen te voorzien.

Innovatie in de Groente-& Fruit sector

Nieuwe koeltechniek zorgt voor langere houdbaarheid van groenten en fruit

14,1% van de melkveehouders heeft plannen om in zonnepanelen te investeren in 2014

14,1% van de melkveehouders heeft plannen om in zonnepanelen te investeren in 2014

LTO Tevreden over maatregelen Russisch boycot

De Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) denkt dat het krachtige signaal uit Europa meer perspectief biedt voor tuinders en telers in Nederland.

Trekkerbumpers worden onderworpen aan nieuwe tests

Er is een vervolg gekomen op de Peecon-bumpers test van 2012-2013. In het kader van de veiligheid in het verkeer is er een volgende test gedaan. In dit artikel staan de vier verschillende modellen beschreven.

Effecten van Russisch boycot moeten op korte termijn opgevangen worden volgens het LTO

MKB Nederland, LTO Nederland, VNO/NCW en de staatssecretaris van Economische Zaken, Mevr. Dijksma, zijn begonnen met het inventariseren van de gevolgen van de Russische boycot. Er zullen de komende dagen afspraken en maatregelen volgen.

Vermoedelijk 25 miljard aan kosten tot 2050 door bodemdaling

Er zijn veel steden en gebieden in Nederland die kampen met een slappe bodem. Deze slappe bodem kan tot ernstige schade leiden. Volgens een inschatting van Deltares kan dit tot 2050 oplopen tot 25 miljard.

Brancheorganisatie Akkerbouw formeel opgericht

De brancheorganisatie voor de verschillende schakels in de akkerbouw staat in zijn afrondende fase. De formele oprichting heeft inmiddels plaatsgevonden.

Graanoogst is in volle gang en verloopt voorspoedig

De weersomstandigheden voor de graanoogst zijn gunstig, dit is positief voor het verloop van de graanoogst.

<1234>

Meer Informatie

Voer de volgende code in: