Nieuws


Het belang van een beurs bezoeken

Het overgrote deel van de agrariërs bezoekt agrarisch gerelateerde beurzen. Maar liefst 83% geeft aan een beurs te bezoeken. Het marktonderzoeksbureau Prosu Databased Marketing heeft de afgelopen maand een mediagedragsonderzoek uitgevoerd waar dit uit gebleken is.

Over de handel met Oekraïne

De situatie in Oekraïne wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de gehele wereld. Hierbij een kijkje op de handel tussen Nederland en Oekraïne.

Agrarisch ondernemer ziet toekomst positief in

Er is een grote stijging waargenomen in het vertrouwen van de agrarische ondernemer. In het vierde kwartaal van 2013 is er een duidelijke stijging waarneembaar ten opzichte van het derde kwartaal. De verwachting voor de lange termijn is tevens positiever geworden. Dit blijkt uit een meting van de Agro Vertrouwensindex van half januari 2014.

Agrarisch vertrouwen licht gedaald

Het vertrouwen van agrarisch ondernemers is in het tweede kwartaal van 2013 gemiddeld genomen licht gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal. Dit kan geconcludeerd worden uit een meting van half juli 2013 door de Agro Vertrouwensindex van het ministerie van Economische Zaken, LTO, Flynth en LEI Wageningen UR. Bedrijven beoordeelden hun huidige situatie gemiddeld gezien iets negatiever dan in het eerste kwartaal van 2013. Wanneer er wordt gekeken naar een periode over twee tot drie jaar kwam er een positiever beeld naar voren.

Agrarische sector wil aandeel leveren in Energieakkoord

De agrarische sector van Nederland wil en kan een aandeel leveren in het verduurzamen van de algemene energievoorziening in Nederland. Boer en tuinder kunnen een belangrijke rol spelen bij decentrale energieopwekking. Wind op land, zonne-energie, aardwarmte en lokale biomassa zijn daarbij belangrijke sporen. In de onderdelen van het Energieakkoord ,dat op hoofdlijnen overeenstemming heeft bereikt, speelt de inzet van land- en tuinbouw nog geen rol. Bij het afsluiten van een definitief akkoord, later deze zomer, is dat naar verwachting van LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland) wel het geval.

Enorme toeloop voor trekkercertificaat verwacht op AOC's

De ministerraad heeft ingestemd met de invoering van het trekkerrijbewijs voor land- en bosbouwtractoren per 1 januari 2015.

Trekkerverkoop stabiel in Nederland

De Trekkerverkoop in Nederland is stabiel gebleven

Beplato.nl gaat online!

De site van groothandelaar Beplato gaat vandaag officieel online.

<1234

Meer Informatie

Voer de volgende code in: