Nieuws


Agrarische producten worden duurder in 2016 en 2017

In het ABN AMRO Agrarisch sectorprognose rapport voor 2016/2017 worden duurdere agrarische producten verwacht.

Koppositie landbouw in gevaar

In opdracht van het ministerie van Economische zaken heeft het OESO een onderzoek gehouden naar het Nederlandse landbouw kennis- en innovatiesysteem. Hieruit zijn enkele interessante conclusies gekomen.

Productiestijging landbouw leidt niet tot hogere inkomsten

Tussen 1995 en 2014 is er een productiestijging waarneembaar van 22% in de landbouw. Daarentegen zijn het aantal landbouwbedrijven en de inkomsten van deze bedrijven beduidend minder. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

'Smart farming kan wereldwijde akkerbouw jaarlijks 11 miljard euro extra opleveren'

Rabobank verwacht dat 'smart farming' jaarlijks minimaal 11 miljard euro aan extra waarde voor de wereldwijde akkerbouw zou kunnen opleveren.

Uitbreidingsruimte via de varkensrechten ook interessant voor de pluimveesector

Vanwege de ontwikkelingen in de melkveesector, dat praat met het ministerie van Economische Zaken (EZ) over het tijdelijk uitwisselen van varkens- en fosfaatrechten, wil de pluimveesector ook betrokken worden bij het opstellen van plannen over de vitalisering van de varkenshouderij.

Tijdelijke uitwisseling van varkensrechten met fosfaatrechten onbespreekbaar voor Ministerie

Het voorstel van de Regiegroep Fosfaatrechten is afgewezen.

LTO wil lastenverlichting voor boeren en tuinders

Het LTO dringt aan bij het kabinet op lastenverlichting voor boeren en tuinders.

Oplossing voor de crisis in de varkenshouderij ver weg

Er is nog geen oplossing gekomen in het onderhoud tussen het NVV/LTO en staatssecretaris Dijksma van Economische zaken.

Spaanse regering komt de melkveehouders tegemoet

De Spaanse regering heeft besloten om de melkveehouder financiële steun te bieden. Deze financiële steun zal ongeveer 300 euro per koe bedragen.

Topman supermarktconcern komt met oplossing voor de boeren

Dick Boer, de manager van supermarktconcern Ahold spreekt zijn visie uit voor het lage rendementen probleem bij de boeren.

'Zeker 20% van de varkenshouders kent financiële problemen'

Varkenshouderij branche zit in zwaar weer

Nieuwe tarwe oogst is van goede kwaliteit

Het CZAV (Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging U.A.) heeft de nieuwe tarwe oogst bestempeld als een goede oogst.

Nederlandse Akkerbouw Vabond steunt Franse demonstratie

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) pleit voor betere marktpositie van de boeren.

Hogere prijzen in de landbouw mogelijk

Door het aanboren van nieuwe markten moeten landbouwproduct prijzen omhoog kunnen.

Melkveehouders in de problemen door fosfaatuitstoot

Fosfaat quotum zorgt voor problemen bij melkveehouders

Werkgroep buigt zich over snelheidsverhoging voor tractoren

Er zal in opdracht van de Tweede Kamer een advies komen over de snelheidsverhoging van tractoren.

Diefstal van brandstof blijft niet onbestraft

Een medewerker is voor 120 uur aan werkstraf veroordeeld voor de diefstal van brandstof bij een loonbedrijf.

Neerslagtekort onder controle

De laatste dagen is het neerslagtekort weer onder controle

Intensieve landbouw oorzaak van verdroging in China

Door een sterke intensivering van de landbouw is er sprake van een grote verdroging in China.

New Holland is belangrijkste tractormerk op Nederlandse loonwerkbedrijven

In de loonwerkersmarkt wordt New Holland het vaakst genoemd als tractormerk.

Zuivelprijzen vertonen voorzichtig herstel in tweede helft van 2015

Na een daling van de zuivelprijzen in de eerste helft van 2015 wordt er een voorzichtig herstel verwacht in de tweede helft van 2015.

Relatieve schaarste aan plantaardige eiwitten houdt de komende jaren aan

Een tekort aan plantaardige eiwitten zal ook de komende jaren nog van toepassing zijn.

Handleiding voor professioneel wikkelen update

Met onze 40 jaar ervaring in de landbouw hebben we samen met onze gebruikers deze handleiding geschreven. Wij raden u aan de instructies in deze handleiding te volgen, daarmee bereikt u de beste silage kwaliteit. Deze brochure is bedoeld om informatie te verschaffen aan ASPLA zakenpartners maar ook voor alle in de landbouw actieve personen, ondernemingen, wederverkopers, loonwerkers en boeren. We zouden het fijn vinden wanneer deze instructies een positieve bijdrage kunnen leveren bij het wikkelproces. Klik op bovenstaande link voor de handleiding.

Droogteschade beperkt

De droogteschade van afgelopen tijd is beperkt gebleven.

Bijdragen boeren aan kosten waterbeheer in toekomst mogelijk hoger

Mogelijk zal er in de toekomst de bijdrage aan waterbeheer hoger worden voor de land- en tuinbouw.

1234>

Meer Informatie

Voer de volgende code in: